top of page
gwybodaeth am VRï

Tri gŵr ifanc o berfeddion Cymru, gyda’i hanes hirfaith o fynychu’r capel yw VRï , sydd wedi mynd ati i gloddio i gynnwrf diwylliannol y canrifoedd diwethaf ac wedi cael eu hysbrydoli gan stori anhygoel cyfnod pan gafodd cerddoriaeth a dawns draddodiadol Cymru eu llethu gan gapeli’r Methodistiaid, ac, yn gynharach, ei hiaith gan y Ddeddf Uno. Fel archaeolegwyr sain, mae VRï wedi darganfod perlau hirgolledig sy’n taflu goleuni newydd ar draddodiad gwerin bywiog sy’n harneisio egni amrwd y ffidil gyda cheinder y feiolin, harddwch cerddoriaeth siambr gyda llawenydd a phleserau sesiwn dafarn. Mae eu caneuon, a genir gyda harmonïau lleisiol pwerus, yn adrodd straeon am y bobl oedd yn brwydro 200 mlynedd yn ôl, yn yr un modd ag y mae llawer yn brwydro heddiw. Mae’n seinwedd hyfryd ac unigryw sy’n cysylltu ar draws y canrifoedd i roi ymdeimlad o berthyn, o gymuned i ni, a theimlad hudolus o ddiffyg pwysau a rhyddid dyrchafol.

Derbyniodd albwm cyntaf VRï yn 2019 ‘Tŷ Ein Tadau’ adolygiad 5* yng nghylchgrawn Songlines a nifer o wobrau, enwebiadau a llwyddiannau. Caiff eu halbwm newydd islais a genir ei ryddhau ar label bendigedig ym mis Hydref 2022.

VRï yw Jordan Price Williams (soddgrwth, llais), Aneirin Jones (ffidil, llais) a Patrick Rimes (fiola, ffidil, llais).

 

Aneirin Jones

llais, Fiddil

Mae Aneirin Jones yn rhan o’r don newydd o gerddorion traddodiadol ifanc sy’n dod o Gymru. Mae eisoes wedi bod yn gweithio’n broffesiynol ers yn 16 oed, ac mae wedi graddio’n ddiweddar o Gonservatoire Brenhinol yr Alban gyda gradd mewn Ffidil Draddodiadol. Mae Aneirin hefyd yn aelod o No Good Boyo, yn ogystal â’r uwch-grŵp Cymreig, 20 aelod, Pendevig, yn adnabyddus am eu hasiadau hynod nerthol o gerddoriaeth werin Gymreig a roc, ffync, rap, ac electro.

Aneirin Vri Narberth 2022 _JennieCaldwell19.jpg
Vri Narberth 2022 _JennieCaldwell74.jpg

Jordan Price Williams

Llais, Soddgrwth, Bas Dwbl, Harmoniwm

Graddiodd Jordan Price Williams o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac mae’n gerddor amryddawn ac arloesol. Mae ganddo BMus ac MA mewn perfformio cerddoriaeth glasurol, ac mae wedi ennill ei blwyf ym myd gwerin Cymru fel aml-offerynnwr traddodiadol a chantor. Hyfforddodd Jordan ar y bas dwbl, ac mae wedi datblygu arddull a ffordd unigryw o berfformio ar y sielo, gan ddod â cherddoriaeth ffidil Cymru i offeryn nad oedd yn gysylltiedig â hi’n wreiddiol. Mae hefyd yn canu chwiban, pibau Cymreig a harmoniwm yn ogystal â chanu yn Gymraeg, Cernyweg a Saesneg. Mae wedi bod yn aelod o wahanol fandiau Cymreig, gan gynnwys Elfen, VRï, yr uwch-grŵp Pendevig, a NoGood Boyo yn ogystal â pherfformio'n unigol ac fel rhan o brosiectau cydweithredol amrywiol. Mae Jordan wedi dod i'r amlwg fel un o ddehonglwyr mwyaf blaenllaw cenhedlaeth newydd o gerddorion traddodiadol Cymru.

Patrick Rimes

Llais, Harmoniwm, Fiola, Ffidil, Traed

Mae Patrick Rimes yn gyfansoddwr, yn aml-offerynnwr ac yn arweinydd o Eryri, Gogledd Cymru. Mae’n un o sylfaenwyr yr actau cerddoriaeth draddodiadol arloesol Calan, VRï a Pendevig, ac mae’n teithio gyda nhw’n rheolaidd ar draws y DU, Gogledd America ac Ewrop. Mae wedi cydweithio ag enwogion fel Cerys Matthews a Syr Bryn Terfel, ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Orchestre Symphonique de Bretagne a'r London Sinfonietta.

Vri Narberth 2022 _JennieCaldwell36.jpg
Vri Studio 2022 _JennieCaldwell84.jpg

GYDA GWESTAI ARBENNIG 
BETH CELYN

llais

Yn ymuno â VRï ar dri o bymtheg trac islais a genir, yw’r gantores, yr awdur a’r bardd Beth Celyn. Fel un o gydweithredwyr pennaf y band, mae ei pherfformiadau gwych o hen alawon traddodiadol, yn enwedig am ferched, wedi gwneud llawer i ehangu cwmpas thematig a naratif VRï.

Gallwch ddarllen y nodiadau gan Beth ar y caneuon yma.

bottom of page